Komisja Budżetowa Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Przedmiotem działań dla Komisji Budżetowej jest w szczególności:
1.wynagrodzenie Wójta,
2.programy gospodarcze,
3.sprawy majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące:
•obligacji ich zbywanie, nabywanie i wykup przez Wójta,
•długoterminowych pożyczek i kredytów,
•pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
•tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
•zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
•wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
•wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 100505
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:38 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:37 Arkadiusz Kasprzak - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.