Komisja Rewizyjna Kadencja 2018 - 2023

Informacje

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy.

Do zadań Komisji należy w szczególności kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
•legalności,
•gospodarności,
•rzetelności,
•celowości,
•sprawności organizacyjnej oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji pełniąca funkcję Sekretarza

członek Komisji

członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 105561
29 listopada 2018 12:38 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:38 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
29 listopada 2018 12:37 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.