Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest w szczególności opinowanie:
•miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
•podatki i opłaty w granicach określonych w odrębnych ustawach,
•gospodarki nieruchomościami,
•gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
•wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
•lokalnego transportu zbiorowego,
•targowisk i hal targowych,
•zieleni gminnej i zadrzewień,
•cmentarzy gminnych.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodniczący komisji

Członek komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 111242
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
12 marca 2020 12:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska.