Komisja Budżetowa Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Przedmiotem działań dla Komisji Budżetowej jest w szczególności:
1.wynagrodzenie Wójta,
2.programy gospodarcze,
3.sprawy majątkowe gminy przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące:
•obligacji ich zbywanie, nabywanie i wykup przez Wójta,
•długoterminowych pożyczek i kredytów,
•pożyczek i kredytów krótkoterminowych,
•tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
•zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
•wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
•wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Skład

Przewodniczący Komisji

Wiceprzewodnicząca Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2011 08:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 111101
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
23 marca 2020 10:17 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie członka komisji.
12 marca 2020 12:28 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska.