Komunikaty

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY WÓLKA

Ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy

 

Nieruchomość objęta przetargiem oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 332 o pow.1300m2 dla której jest założona księga wieczysta pod nr Kw 200475

        nieruchomość zabudowana budynkiem drewnianym , częściowo podpiwniczonym /pełniącym ostatnio funkcje przedszkola) o pow.użytk.180,89m2 , położona przy utwardzonej drodze gminnej , zlokalizowana w obszarze zabudowy mieszkaniowej, ogrodzona ,wyposażona w przyłącza: eN, w i k, wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich,  przeznaczona pod teren zabudowy zagrodowej (mieszkalnictwo rolnicze) 

Cena wywoławcza – 250.000,00 zł. netto

Wadium w wys. – 25.000,00zł.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 3 lata od dnia zakupu.

 

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dn.18 grudnia  2009r. o godz. 10.00 w siedzibie UG Wólka .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpływ wadium gotówką w podanej wysokości   na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia  2009r.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu pokrywa koszty jej wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłat wieczystoksięgowych.

 Nabywcy, który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny brutto, oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Wójta Gminy miejscu celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje  roszczenie o jej nabycie , a wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Wólka może odwołać przetarg w uzasadnionym przypadku.

 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2009 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1937
16 listopada 2009 12:21 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
16 listopada 2009 12:20 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.