Urząd Gminy Wólka

Lokalizacja

woj. lubelskie

pow. lubelski

gm. Wólka

Adres

Lublin 62

20-258 Jakubowice Murowane 8

NIP

713-287-29-53 Gminy Wólka

Kontakty

Telefon

(4881) 7460656

Telefon

(4881) 7464844

Faks

(4881) 7465001