Urząd Gminy Wólka

Lokalizacja

woj. lubelskie

pow. lubelski

gm. Wólka

Adres

Lublin 62

20-258 Jakubowice Murowane 8

NIP

713-287-29-53 Gminy Wólka

Kontakty

Telefon

+48 81 4781750

Telefon

+48 81 7464844

Faks

+48 81 7465001